ТОО “Болат Жол”
Республика Казахстан, г. Атырау проспект Азаттык, 67 Б
тел.: +7 7122 32-65-09,
тел.факс: 32-47-60
E-mail: info@bolat-zhol.kz